Jūsu kredītspēju novērtēšana

Lai novērtētu Jūsu kredītspēju saistībā ar pieteikumu Neste kartei vai, ja vēlaties noslēgt līgumu par degvielas piegādi, lai piešķirtu Jums kredīta limitu. Tā ir līguma prasība: mums ir jāizvērtē kredītspēja, pirms varam pieņemt lēmumu par kredīta limita piešķiršanu. 

LATVIJĀ: 

 • Neveicam automatizētu lēmumu pieņemšanu, lēmumu par kredīta limita piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kredīta limitu pieņem Neste Latvija darbinieks. Ar kredītreitingu aģentūru un publisku reģistru palīdzību mēs novērtējam parādsaistību neatmaksāšanas risku un Jūsu spēju maksāt. 
 • Pirms mēs veicam Jūsu kredītinformācijas pārbaudi, mēs palūdzam Jūsu piekrišanu kredītinformācijas saņemšanai, ja pirms tam neesat parakstījis ar mums līgumu, kurā kredītinformācijas pārbaudes kārtība ar Jums ir saskaņota. Ja savu piekrišanu nesniedzat, tad Jums kredītinformācijas pārbaude netiek veikta, taču arī lēmums par kredīta limita piešķiršanu netiek pieņemts. 
 • Pieņemot lēmumus par Jūsu kredītspēju, mēs izvērtējam šādu informāciju: 
  • Informāciju, ko Jūs sniedzāt, piesakoties Neste kartei
  • Informāciju par iepriekšējo maksājumu vēsturi un iespējamiem parādu nemaksāšanas gadījumiem Jūsu iepriekšējās klientu attiecībās ar Neste.
  • Mūsu kredītreitingu aģentūru rīcībā esošo informāciju un to informāciju, kas pieejama publiskajos reģistros.
  • Mēs varam lūgt Jums sniegt papildu informāciju, lai piešķirtu Jums kredītu. Tas var būt, piemēram, Jūsu finanšu pārskats vai konta izdruka. 

    

SOMIJĀ: 

 • Automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai palīdzētu novērtēt Jūsu kredītspēju. Uzņēmumi plaši izmanto kredītu vērtēšanas procesus taisnīgāku un informētāku lēmumu pieņemšanā par aizdevumiem. Ar kredītreitingu aģentūru un publisko reģistru palīdzību mēs novērtējam parādsaistību neizmaksāšanas risku un Jūsu spēju maksāt. Šī informācija tiek salīdzināta ar līguma noteikumiem, kuru jūs gatavojaties noslēgt ar mums. Atkarībā no šā novērtējuma rezultātiem mēs izlemsim, vai piešķirsim Jums kredītu un ar kādiem nosacījumiem. 
 • Pieņemot lēmumus par Jūsu kredītspēju, mēs izvērtējam šādu informāciju:
  • Informāciju, ko Jūs sniedzāt, izmantojot lietojumprogrammu
  • Informāciju par iepriekšējo maksājumu vēsturi un iespējamiem parādu nemaksāšanas gadījumiem Jūsu iepriekšējās klientu attiecībās ar Neste.
  • Mūsu kredītreitingu aģentūru rīcībā esošo informāciju un to informāciju, kas pieejama publiskajos reģistros.
  • Mēs varam lūgt Jums sniegt papildu informāciju, lai piešķirtu Jums kredītu. Tas var būt, piemēram, Jūsu finanšu pārskats vai piekrišanas vēstule no interešu aizstāvja.