Informācija par atrašanās vietu

Dažām Pakalpojumu funkcijām būs nepieciešams noteikt Jūsu atrašanās vietu. Pakalpojumu izstrādei un sniegšanai izmantojam tehnoloģiju, kas izmanto Bluetooth un GPS, lai iespējotu atsevišķu lietotāju atrašanās vietu. Jūsu atrašanās vietu var noteikt tikai tad, ja izmantojat Pakalpojumus vai ja tie ir citādi aktīvi ierīcē. Mēs vienmēr lūdzam Jūsu atsevišķu piekrišanu, kad sākat lietot Neste Mobile app vai pirmo reizi apmeklējat mūsu vietni.

Klienta atrašanās vietas noteikšana ļauj, piemēram, piedāvāt klientam mērķtiecīgus papildu pakalpojumus, funkcijas vai piedāvājumus. Izmantojot Neste Mobile App, klienti var saņemt priekšrocības un reklāmas no Neste vai Neste filiāles, kas atrodas klienta tuvumā.

Dažas izmantotās tehnoloģijas ļauj atpazīt atsevišķu mobilo ierīci vai personu un tās atrašanās vietu. Šādos gadījumos atrašanās vietas datu apstrādes mērķis galvenokārt ir saistīts ar Neste Mobile app individuāla lietotāja precīzas atrašanās vietas noteikšanu. Viena no šādas pozicionēšanas funkcijām ļauj lietotājiem parādīt mērķtiecīgus piedāvājumus un ļauj viņiem izmantot noteiktas Pakalpojumu funkcijas. Mums ir tiesības uzglabāt visus datus, kas iegūti ar identifikācijas palīdzību, kā daļu no citiem ar klientu saistītiem datiem, kurus saglabājam un paturam.

Ja Jūs nolemjat iespējot savas ierīces atrašanās vietu, Jūs piekrītat arī atrašanās vietas datiem, kas tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu Lietošanas noteikumiem  .

Tomēr, ja nevēlaties, lai mēs saglabātu Jūsu atrašanās vietas datus, iespējams, vēlēsities mainīt iestatījumus savā mobilajā ierīcē vai Neste Mobile app, vai izslēgt dažas funkcijas, ko izmantojat savā ierīcē. Ja Jūs bloķējat iespēju saglabāt atrašanās vietas datus, iespējams, ka nevarēsit pilnībā izmantot Neste piedāvātos Pakalpojumus vai to funkcijas.