Datu apstrāde nesteloterija.lv mājaslapā

nesteloterija.lv interneta lapas izmantošana ir iespējama, nenorādot personas datus; tomēr, ja Jūs vēlaties piedalīties kādā no aktīvajām Neste Latvija mārketinga aktivitātēm (loterijas; konkursi; spēles u.tml.), Jūsu personas datu apstrāde varētu kļūt nepieciešama. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav cita obligātā pamata, mēs saņemam Jūsu piekrišanu pirms datu apstrādes. 

To, kurus personas datus mēs apstrādājam, nosaka attiecīgā ievades maska, kas tiek izmantota reģistrācijas brīdī. Jūsu ievadītie personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem: 

  • reģistrētu Jūsu pieteikumu mārketinga aktivitātē un nepieciešamības gadījumā atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai sniegtu pieprasīto informāciju, kuru Jūs esat lūguši vai piekrituši saņemt;
  • sūtītu personalizētus mārketinga un akciju piedāvājumus pēc konkrētās mārketinga aktivitātes, saņemot Jūsu piekrišanu; 
  • lai sazinātos ar Jums konkrētās mārketinga aktivitātes laimesta saņemšanas gadījumā.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz: 

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu);
  • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmajām interesēm).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana un uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība.

nesteloterija.lv mājaslapā tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Sīkāku informāciju skatīt šeit