Kā apmaksāt rēķinu/ papildināt karti

Ja vēlaties apmaksāt Neste degvielas kartes rēķinu vai papildināt savu Neste karti, veiciet maksājumu uz kādu no zemāk norādītajiem banku kontiem, maksājuma mērķī noteikti norādot Jūsu klienta/līguma numuru.
Maksājumi vienas bankas ietvaros tiek apstrādāti 1x stundā darba dienās un darba laikā.

Mūsu rekvizīti:
SIA Neste Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003132723
Juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004

Banku konti, uz kuriem varat veikt rēķina apmaksu:
AS Swedbank, konts LV28HABA0001408036200, SWIFT HABALV22
AS SEB Banka, konts LV14UNLA0002005469151, SWIFT UNLALV2X
AS Citadele banka, konts LV96PARX0000113070001, SWIFT PARXLV22
AS Luminor Bank, konta Nr. LV98NDEA0000080560489, SWIFT NDEALV2X
AS Luminor Bank, konta Nr. LV26RIKO0002013212424, SWIFT RIKOLV2X