Vai mēs nododam personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas?

Mēs nenodosim un neizpaudīsim personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas bez juridiska pamata. Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un mēs nodosim viņiem personas datus, ja tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu šajā paziņojumā par privātumu minētos mērķus. Mēs nodrošinām, ka, nododot personas datus šiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs izmantojam atbilstošas līgumtiesības (tā dēvētās Standarta datu aizsardzības klauzulas, ko apstiprinājusi un izplatījusi Eiropas Komisija).