Vadība

Artu Airiainens (Arttu Airiainen)
SIA Neste Latvija valdes priekšsēdetājs
Armands Beiziķis
SIA Neste Latvija valdes loceklis
Maģistra grāds ekonomikā
Iepriekš strādājis: Neste Somijā, Kesko korporācijā,
Pohjola bankā
Maģistra grāds ekonomikā
Iepriekš strādājis: Arts Group, GlaxoSmithKline Latvija,
Arthur Andersen, Latvijas Unibanka