Vērtības

ATBILDĪBA - Neste ir uzticams darba devējs un sadarbības partneris — uzņēmums, kas vienmēr pilda savas saistības.
Mums ir svarīga citu labklājība un drošība, un mēs rūpējamies, lai mūsu darbībai būtu pēc iespējas mazāka negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem. Mēs esam apņēmušies uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

SADARBĪBA - uzņēmuma Neste darbinieki viens otru labi pazīst, un mūsu vidū valda tieša, godīga un atklāta gaisotne. Mūsu konkurētspēja ir balstīta uz mūsu prasmi savienot plašo pieredzi un mūsu darbinieku idejas, kas ļauj mums rast labākus risinājumus. Tas dara mūs par pievilcīgu sadarbības partneri.
Klienti ir mūsu vissvarīgāko sadarbības partneru vidū. Klientu vēlmju izpratne un paredzēšana ir mūsu attīstības un panākumu pamatā.

INOVĀCIJAS - Neste ir pionieris naftas pārstrādes industrijā ražojot un tirgojot tīrāku degvielu. Tas prasa gan erudīciju, gan inovatīvu pieeju. Mēs spējam paredzēt gaidāmās tendences tirgū un darījumos un, ja nepieciešams, ātri reaģēt uz tām.
Mēs investējam jaunu produktu, tehnoloģiju un darba metožu izstrādē, kā arī mūsu personāla potenciāla attīstībā. Mēs iedrošinām cilvēkus mainīt veco domāšanas veidu, jo tikai tā var būt pirmais.

IZCILĪBA - Neste vēlas sasniegt pasaules līmeni gan savās darbībās, gan finanšu apritē, lai ierindotos starp labākajiem naftas produktu pārstrādes uzņēmumiem pasaulē. Drošai darbībai vienmēr ir bijusi būtiska nozīme šī mērķa sasniegšanā.
Mēs paši uzstādam sev izaicinājumus un novērtējam darbinieku panākumus, kad mērķi ir sasniegti. Ik vienu interesē izcils sniegums.