Rēķins/atskaite

Rēķins/atskaite par tekošo mēnesi tiek nosūtīts Jums nākamajā mēnesī līdz 6.datumam uz e-pasta adresi ( bez maksas) vai pa pastu (nosūtīšanas maksa 1 EUR ar PVN, kas tiek iekļauta rēķinā/atskaitē). Rēķins jāapmaksā līdz nākošā mēneša 15.datumam.