Privātuma politika

Spēkā no 2015. gada 21.septembra

Šī tīmekļa vietne pieder, to uztur un pārvalda sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NESTE LATVIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003132723, juridiskā adrese Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004 (turpmāk – “Neste”).
Neste aizsargā un rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Neste apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei. Šī privātuma politika (turpmāk – “Privātuma politika”) sniedz informāciju par to, kā Neste ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat Neste tīmekļa vietni, kur Neste tiek uzskatīts par datu apstrādes pārzini Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

Kādu informācija Neste ievāc un kādiem mērķiem?

Tīmekļa vietnes apmeklējums:
Kā norādīts Sīkdatņu politikā, ikreiz, kad Jūs apmeklēsiet šo tīmekļa vietni, mūsu serveri reģistrēs Jūsu ierīces interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un datuma/ laika zīmogu.
Šo informāciju Neste izmantos tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.
Neste neievāks nekādu citu informāciju, kuru apvienojot ar iepriekš norādīto informāciju, vietnes apmeklētājs tiktu vai varētu tikt identificēts, izņemot šajā Privātuma politikā norādītos gadījumus. Līdz ar to iepriekšminētā informācija nav uzskatāma par personas datiem Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

Saziņa ar Neste:
Izmantojot tīmekļa vietnes saziņas sadaļu, Jūs brīvprātīgi sniedzat Neste šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegtu informāciju. Neste izmantos Jūsu personas datus tikai saziņas nolūkos, proti, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. Jūsu personas dati netiks apstrādāti vai izmantoti citiem mērķiem.
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, proti, Jūsu brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru Jūs atļaujat apstrādāt savus personas datus.

Vai Neste izpauž Jūsu personas datus trešajām personām

Neste nepārdod, neiznomā, neizīrē un arī citā veidā neizpauž Jūsu personas datus trešajām personām.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu Jums ir tiesības:

  •     iegūt visu informāciju, kas par Jums ir Neste rīcībā;
  •     iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no Neste ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu; un
  •     iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti.

Jums ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šeit minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šeit minēto informāciju.

Kā Jūs varat sazināties ar Neste?
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: neste.latvija@neste.com.