Klientu kontaktinformācija

Mēs apkopojam šādus datus par mūsu uzņēmuma klientu pārstāvjiem:

  • kontaktinformācija, piemēram, vārds, adrese un tālruņa numurs;
  • dati, kas attiecas uz Jūsu profesiju, piemēram, Jūsu darba devēja vārds
  • Ierakstītās klientu apkalpošanas sarunas. Ar Jūsu atļauju mēs apkopojam informāciju par Jūsu atrašanās vietu, lai sniegtu Jums labāku klientu apkalpošanu.
  • Mēs glabājam visu saziņu ne ilgāk kā divus gadus.
  • Dati par mārketingu un klientu apkalpošanas darbībām, piekrišanas un aizliegumi
  • Informācija, kas nepieciešama nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai un ekonomisko sankciju ievērošanai, vienmēr, kā tas nepieciešams vietējiem tiesību aktiem.

Ja vien nav noteikts citādi, mēs apkopojam un izmantojam Jūsu datus, pamatojoties uz mūsu biznesa interesēm, lai pārvaldītu mūsu klientu attiecības ar Jūsu darba devēju. Pēc kontakta izveides ar klientiem, informācija tiek glabāta iespējamai turpmākajai saziņai ar tiem kā potenciālajiem klientiem. Mēs pārskatām kontaktinformācijas datubāzes, lai tajās glabātā informācija būtu aktuāla un lai novērstu novecojušas vai neprecīzas informācijas glabāšanu klientu kontaktinformācijas datubāzē.