Ekstranets

Neste Ekstranets sniedz Jums iespēju apskatīt aktuālo informāciju par savu degvielas karti/kartēm.

Jebkurā brīdi varēsiet pārbaudīt:

  • degvielas kartes/šu konta atlikumu;
  • pirkumus ar degvielas kartēm tekošajā mēnesī, kā arī par iepriekšējiem periodiem.

Privātpersona, kuras lietošanā ir viena aktīva Neste degvielas karte (tāda, kura nav slēgta un kurai nav beidzies derīguma termiņš) un klients ikmēneša rēķinu - atskaiti saņem elektroniski, var reģistrēties SIA „Neste Latvija” mājas lapas extranet.neste.lv sadaļā „Reģistrācija” pēc pirmā rēķina saņemšanas, ievadot pareizus reģistrācijas parametrus.
 
Uzņēmums nosūta atbildīgās amatpersonas pašrocīgi parakstītu reģistrācijas pieprasījumu uz SIA „Neste Latvija” adresi Bauskas iela 58a, Rīga, LV 1004, pa faksu 66013390, ieskenētu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e - pasta adresi neste.kartes@neste.com. Iesniegumā jānorāda:

  • klienta numurs,
  • e - pasta adrese, uz kuru nosūtīt piekļuves parametrus,
  • atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un uzņēmumā ieņemamā amata nosaukumu.

Piekļuves parametri tiks nosūtīti 3 darba dienu laikā pēc reģistrācijas pieprasījuma saņemšanas.